Aktualności

O Zakładzie

Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej, jako nowa jednostka organizacyjna  został powołany do istnienia 1 lutego 2009 roku. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Mariusz Cichosz, prof. nadzw.

Obszary badawcze: Lokalne (społeczno-kulturowe) uwarunkowania funkcjonowania wybranych środowisk wychowawczych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej
ul. Powstańców Wlkp. 2, 85-090 Bydgoszcz